5.2.54

เทือกเขาหิมาลัย ความงามของธรรมชาติที่น่าพิศวง Spectacular Nature: The Himalayas

Ah, the mesmerizing and mighty Himalayas! The world's youngest and the loftiest mountain range whose name literally means 'abode of snow' in Sanskrit. Home of some of the greatest rivers of the world -- Ganges, Indus, Brahmaputra, Yangtze, Mekong and many more; no other mountain range in the world has so deeply and profoundly shaped the cultures of surrounding regions.


A look at the pious, massive and legendary Himalayas.

The Himalayas include the Karakoram, the Hindu Kush, and other, lesser ranges. Together, the Himalayan mountain system is the planet's highest, and home to the world's highest peaks including the Mount Everest and K2.

To comprehend the enormous scale of this mountain range, consider that Aconcagua, in the Andes, at 22,841 ft is the highest peak outside Asia, whereas the Himalayan system includes over 100 mountains exceeding 23,622 ft.

ภูเขาหิมาลัยที่ยิ่งใหญ่และน่าหลงใหล เทือกเขาที่เยาว์วัยและสูงที่สุดในโลก นามหิมาลัยมีความหมายว่า “ที่อยู่ของหิมะ” ในภาษาสันสกฤต บ้านของแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่หลายสายของโลก – แม่น้ำ Ganges, Indus, Brahmaputra, Yangtze, Mekong และอีกหลายสาย ไม่มีเทือกเขาใดในโลกที่จะก่อให้เกิดประเพณีในพื้นที่รอบๆได้มากเท่าภูเขาเทือกนี้อีกแล้ว

มาเรียนรู้เรื่องราวความเชื่อทางศาสนาที่มีอย่างสูง ความยิ่งใหญ่และตำนานของหิมาลัยกัน

เทือกเขาหิมาลัย หมายรวมถึงเทือกเขาโคราโครัม ภูเขาฮินดูคุช และเทือกเขาอื่นๆที่เล็กกว่า เมื่อรวมกันแล้วเทือกเขาหิมาลัยเป็นระบบที่สูงที่สุดในโลก และเป็นบ้านของยอดเขาที่สูงที่สุด ซึ่งรวมถึงยอดเขาเอฟเวอร์เรส และ K2

หากจะนึกถึงขนาดที่ใหญ่โตของเทือกเขาแห่งนี้ ลองนึกถึงภูเขาเขา Aconcagua ในเทือกเขาแอนดิส ซึ่งสูง 22,841 ฟุต ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดนอกทวีปเอเชีย ในขณะที่เทือกเขาหิมาลัยจะรวมถึงภูเขาน้อยใหญ่มากกว่า 100 ลูก และสูงกว่า 23,622 ฟุต

เทือกเขาหิมาลัยในมุมที่ยังไม่เห็นชัดมาก

The moon and stars light up Mount Everest, also known as Qomolangma, as seen from near Everest Base Camp in the Tibet Autonomous Region.


The main Himalaya range runs, west to east, from the Indus river valley to the Brahmaputra river valley, forming an arc 2,400 km long, which varies in width from 400 km in the western Kashmir-Xinjiang region to 150 km in the eastern Tibet-Arunachal Pradesh region.

ดวงจันทร์และดวงดาวทำให้ยอดเขาเอฟเวอร์เรสเปล่งประกาย ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Qomolangma ซึ่งสามารถมองเห็นได้ใกล้ๆกับ Everest Base Camp ในเขตปกครองพิเศษของทิเบต

เทือกเขาเอฟเวอร์เรสทอดตัวจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก จากแม่น้ำในหุบเขาอินดัส ไปจนถึงหุบเขาบรามาบุตตรา หลอมรวมกลายเป็นแนวโค้งยาว 2,400 กิโลเมตร ซึ่งมีความกว้างจาก 400 กิโลเมตรทางทิศตะวันตก ในบริเวณแคชเมีย-ซินเจียง ไปจนถึง 150 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกในบริเวณ ทิเบต-อรุนาจันประเทศ

ตื่นมาตั้งแต่ตี 4 ได้แค่นี้แหละ...


ข้างหลังคือ ...The Forth Resort...บน Nakakot, Nepal

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น